در حال بارگذاری ...
  • کتاب سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

     

    مدیر مسئول: دکتر رحمت امینی 

    بابک فرجی (سردبیر)، نوید دهقان (دبیر تحریریه )، مهدی برابری (مدیر هنری)

    مرجان سمندری، رویا ریوندی، ترگل بیک، الناز حجارزاده، شادی اسدی نیازی(تحریریه)، علی برابری(دبیر اجرایی)، آزاده فرامرزیها(ترجمه)، مانی لطفی زاده(دبیر عکس)، فریبرز نجاری(صفحه آرا)، داوود پیشکار(حروف نگار)، بهرام شیخ الاسلامی(ویراستار)، پریسا محمدی(نمونه خوان)، امین بادپی(مدیر فنی)، گنجینه مینیاتور(امور چاپ)