در حال بارگذاری ...
 • جلسات نقد و بررسی بیستمین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

   

  نقد و بررسی 1

  1. یک کاسه ‌نذر با حضور مسعود توکلی، مهرداد ابروان و بی‌تا ملکوتی، سالن 2 تئاترشهر [بی‌تا]

  2. دار و گیر پهلوان با حضور مصطفی محمودی، علیرضا احمدزاده و رضا کوچک‌زاده در تالار قشقایی [بی‌تا]

  3. قصیده بلند باران با حضور مصطفی محمودی، علیرضا احمدزاده و رضا کوچک‌زاده در سالن سایه [بی‌تا]

  4. کیلومتر50  با حضور صمد چینی‌فروشان، روزبه حسینی و مهبود مهرنوش [بی‌جا] [بی‌تا]

  5. رازها و دروغها با حضور صمد چینی‌فروشان، روزبه حسینی و مهبود مهرنوش، [بی‌جا][بی‌تا]

  6. یک خنده از ته دل با حضور بی‌تا ملکوتی، مهرداد ابروان و مسعود توکلی در تالار هنر [بی‌تا]

  7. سبز، سهراب، سرخ با حضور کتایون حسین‌زاده، حسین مهکام و لیپ‌ فرد (منتقد مهمان) [بی‌جا] 3/11/1380

  8. ملاقات شبانه با حضور بهزاد صدیقی، صادق خاموشی و سعید تشکری در تالار کوچک 6/11/1380

  9. رقص روی لیوانها با حضور مسعود توکلی، بی‌تا ملکوتی و مهرداد ابروان [بی‌جا] [بی‌تا]

  10. اژدهاک با حضور صمد چینی فروشان، مهبود مهرنوش، روزبه حسینی و پرستو آل‌رسول [بی‌جا] [بی‌تا]

  11. پچ‌پچه‌های پشت خط نبرد با حضور بهزاد صدیقی، صادق خاموشی و سعید تشکری در تالار مولوی 7/11/1380

  12. مصائب ایاز عیار با حضور بهزاد صدیقی، سعید تشکری و افشین خورشیدباختری [بی‌جا] [بی‌تا]

  13. همان همیشگی با حضور حسین مهکام و افشین خورشید باختری در سالن سایه 7/11/1380

  14. شکسپیر- خون 2003 با حضور صمد چینی‌فروشان، مهبود مهرنوش و روزبه حسینی [بی‌جا] [بی‌تا] 

  15. شب نشینی در جهنم با حضور بهزاد صدیقی، سعید تشکری و صادق خاموشی [بی‌جا] [بی‌تا]

  16. شهرزاد هورالهویزه با حضور مصطفی محمودی، علیرضا احمدزاده و رضا کوچک‌زاده [بی‌جا] [بی‌تا]

  17. شاهدی برای فردا با حضور بی‌تا ملکوتی، مهرداد ابروان و مسعود توکلی [بی‌جا] [بی‌تا]

   

  نقد و بررسی2

  با حضورانجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر، هماهنگ‌کننده جلسات با حضور حسین شاکری، مجموعه تئاترشهر، وحدت، مولوی و هنر [پس از هر اجرا]

  1. آرامش در حضور دیگران با حضور بهزاد مرتضوی، مریم فشندی و حسین شاکری

  2. آیین فاطیما با حضور آزاده سهرابی، علی‌اکبر عبدالعیزاده و محمدرسول صادقی

  3. این کدوم پنجشنبه است؟ با حضور عباس غفاری، کامبیز اسدی و بهاره برهانی

  4. دهانبند سکوت با حضور روح‌الله جعفری، مریم رجائی و رامتین شهبازی

  5. بیشیر و شکر با حضور محمدرضا رستمی، محبوبه زمانی و نغمه ثمینی

  6. بازینامه فرود با حضور بهزاد مرتضوی، مریم فشندی و حسین شاکری

  7. تیغ کهنه با حضور آزاده سهرابی، علی‌اکبر عبدالعیزاده و محمدرسول صادقی

  8. خانه در گذشته ماست با حضور عباس غفاری، کامبیز اسدی و بهاره برهانی

  9. خانه گور زنده‌هاست با حضور روح‌الله جعفری، مریم رجائی و رامتین شهبازی

  10. در با حضور محمدرضا رستمی، محبوبه زمانی و نغمه ثمینی

  11. رابعه و بکتاش با حضور بهزاد مرتضوی، مریم فشندی و حسین شاکری

  12. رقصی چنین با حضور بهزاد مرتضوی، مریم فشندی و حسین شاکری

  13. سه خانه کوچک با حضور بهزاد مرتضوی، مریم فشندی و حسین شاکری

  14. شب محبوبه با حضور بهزاد مرتضوی، مریم فشندی و حسین شاکری

  15. شکلک با حضور بهزاد مرتضوی، مریم فشندی و حسین شاکری

  16. عروسک فرانسوی با حضور بهزاد مرتضوی، مریم فشندی و حسین شاکری

  17. غول زنگی قلعه سنگباران با حضور بهزاد مرتضوی، مریم فشندی و حسین شاکری

  18. گلهای شمعدانی با حضور بهزاد مرتضوی، مریم فشندی و حسین شاکری

  19. مادربزرگ، یک مقدمه با حضور بهزاد مرتضوی، مریم فشندی و حسین شاکری

  20. میبوسمت و اشک با حضور بهزاد مرتضوی، مریم فشندی و حسین شاکری

  21. هفت دریا شبنمی با حضور بهزاد مرتضوی، مریم فشندی و حسین شاکری

  22. یک شب کوچک با حضور بهزاد مرتضوی، مریم فشندی و حسین شاکری

  23. یکی از خیلی‌ها با حضور بهزاد مرتضوی، مریم فشندی و حسین شاکری

  24. یلدا با حضور بهزاد مرتضوی، مریم فشندی و حسین شاکری