در حال بارگذاری ...
  • کتاب بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

     

    کتاب بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، مدیر مسئول: مجید شریف‌خدایی، سردبیر: افشین هاشمی، بهمن 1382